PHÒNG GD&ĐT TX HÀ TIÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ ĐỨC                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 14/TB-MGMĐ                                      Mỹ Đức, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2018-2019

      Thực hiện thông báo số 70/TB-PGDĐT ngày 16/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Tiên về thời gian chuẩn bị bước vào năm học mới 2018- 2019;

     Trường Mẫu giáo Mỹ Đức thông báo tuyển sinh năm học 2019-2019 như sau:

* Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Trẻ mẫu giáo 5 tuổi (sinh năm 2013):  120 trẻ

- Trẻ mẫu giáo 4 tuổi (sinha năm 2014): 30 trẻ

          * Hồ sơ đăng ký:

Những học sinh có cha mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Đức nộp:

+ 01 bản sao giấy khai sinh

+ 01 bản photo công chứng sổ hộ khẩu

*Thời gian đăng ký từ ngày 02/8/2018 đến 10/8/2010.

* Ngày bắt đầu học: 13/8/2018

          * Mức thu năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

 Đối với trẻ 5 tuổi học bán trú:

- Học phí tháng 8/2018:                                      52.000đ

- Đồ dùng học tập (1 trẻ/năm):                           93.000đ

- Đồ dùng sinh hoạt (1 trẻ/năm):                      114.000đ

- Tiền ăn tháng 8/2018:                                    247.000đ

                                  Cộng chung:                 506.000đ

 Đối với trẻ 5 tuổi học 2 buổi (không ăn ở trường) có mức thu đầu năm: 195.000đ.          

                                                                                           BGH