GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Email:  C0myducht.kiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02973660777

 

1. Mô hình hoạt động: Trường Mẫu giáo bán trú.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó 50% có trình đột Đại học. Là những giáo viên  có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
-  Nuôi bé khỏe - Dạy bé ngoan chính là phương châm của nhà trường; Trường Mẫu giáo Mỹ Đức mãi là ngôi nhà thân yêu của các bé, là ngôi trường thân thiện giúp các bé phát triển toàn diện, là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh trên địa bàn.     

4. Phương châm giáo dục: 
Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ  sống, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình do BGDĐT ban hành.


5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động chăm sóc, giáo dục:
- Thực hiện phương pháp giáo dục tích cực  với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Đổi mới phương pháp giaó dục theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chế độ sinh hoạt phù hợp, thực đơn đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và thay đổi hàng tuần, theo mùa, đảm VSATTP trong nhà trường.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội thi theo kế hoạch trong năm, Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh...


                                                                                                   Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Mỹ Đức